Formulier voor herroeping

 

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep.
 

*
 
Retouradres: Kepmar.eu, Fahrenheitweg 18, 6101WR te Echt