Privacybeleid

 

De bescherming van uw gegevens is voor Kepmar.eu van groot principieel belang. Met deze verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Verder willen we u informeren over uw rechten.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?
a) Contractuele gegevens

Wij verzamelen, verwerken en bewaren de gegevens die u bij het plaatsen van uw bestelling aan ons verstrekt. Daarnaast slaan wij gegevens op over het bestel- en betalingsproces en verwerken we deze.

b) Gegevens die u opslaat op onze servers
Wij verzamelen, verwerken en bewaren de gegevens die u zelf opslaat wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dit omvat ook het aanmaken van reservekopieën in onze backupsystemen.

c) Cookies
Op verschillende plaatsen op onze webshop maken we gebruik van cookies
Cookies zijn kleine identificatiebestandjes die een server opslaat op het eindapparaat waarmee u onze webshop bezoekt. Ze bevatten informatie die kan worden opgevraagd bij gebruikmaking van onze diensten en die zo een efficiënter en beter gebruik van ons aanbod mogelijk maakt.
Cookies dienen om onze diensten en het gebruik van bepaalde functies te verbeteren. Zo is het bestelproces van onze webshop alleen mogelijk met behulp van cookies en worden cookies ook gebruikt om op onze webshop statistische gegevens te verzamelen over onze webshop, bijvoorbeeld over het aantal bezoekers.
U kunt het opslaan van cookies te allen tijde verhinderen door dit zo in te stellen in de browser die u gebruikt. Zo vermijdt u op permanente wijze dat cookies worden opgeslagen. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde met behulp van een internetbrowser of ander software worden verwijderd. Dit is mogelijk bij alle gangbare internetbrowsers. Als u het gebruik van cookies in uw internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze webshop worden gebruikt.

Rechtsgrondslag van de verwerking
We verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen in het kader van de uitvoering van de koopovereenkomst in overeenstemming met artikel 6 AVG. Bovendien verzekeren we u om alleen het minimum aan persoonlijke gegevens te vragen dat nodig is voor de koopovereenkomst. Als persoonsgegevens worden verwerkt in voorbereiding of op basis van een contractuele relatie, moet dit legitiem zijn. Een dergelijk legitiem belang moet worden aangenomen als de betrokkene een (mogelijke) klant van de verantwoordelijke persoon is.

Duur van de opslag
Wij verwerken en bewaren persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor het realiseren van het opslagdoel of voor zover de wet dit vereist. U kunt de gegevens die u zelf in onze webshop opslaat, wijzigen en verwijderen.
Reservekopieën in onze backupsystemen worden automatisch maar met een zekere vertraging gewist.

Recht op inzage en recht op bevestiging
U heeft te allen tijde het recht om kostenloos door ons geïnformeerd te worden of bevestiging te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over u worden opgeslagen, en om een kopie van deze inzage te ontvangen.

Gegevensbescherming:
Kepmar.eu
Haspengouw 35
6162KE Geleen
Nederland